Autorizovaná osoba č. 218

autorizovaná k posuzování shody podle NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v rozsahu:

  • výrobky pro zpevněné venkovní plochy (dlažební prvky jako jsou dlažební kostky, desky, krajníky z přírodního a umělého kamene)
  • kamenivo pro drážní stavby
  • výrobky z umělého kamene pro podlahy
  • vnější a vnitřní obkladové prvky z přírodního a umělého kamene