Certifikační orgán na výrobky č. 3045

akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065 k certifikaci výrobků v oborech:

  • přírodní kámen pro stavební a výtvarné účely a výrobky z něho
  • přírodní těžené a drcené kamenivo, umělé a recyklované kamenivo
  • dlažební prvky, dlaždice z betonu a umělého kamene, ostatní výrobky z umělého kamene

Osvědčení o akreditaci

Základní informace o certifikaci COV č. 3045