Oznámený subjekt č. 1392

notifikovaný k posuzování shody podle Nařízení evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, pro:

  • přírodní, umělé a recyklované kamenivo pro použití do betonu, malty, asfaltových směsí, nestmelených a stmelených směsí, kolejového lože
  • kámen pro vodní stavby
  • zdicí prvky z přírodního a umělého kamene
  • obkladové, podlahové a schodišťové desky z přírodního kamene